Start

Finns det hållbarhetskriterier för barnvagnar och pottor?

Publicerad 15 februari 2021
Hej!

När en ska upphandla barnvagnar, pottor, haklappar och dylikt, vilka av era hållbarhetskriterier rekommenderar ni då?

Med vänliga hälsningar

D

Publicerad 15 februari 2021

Hej D,

Vi har tyvärr inga hållbarhetskriterier för de produkter du ska upphandla.

Om du vill använda hållbarhetskriterier från andra produktområden behöver du först genomföra en marknadsundersökning för att försäkra dig om att kriterierna fungerar även för barnvagnar, haklappar och pottor. Tänk också på att kravtexterna kan behöva formuleras om när de används för andra produkter än de ursprungligen är till för. Likaså kan de förslagna bevisen behöva ses över när upphandlingen avser andra produkter än vad kriterierna ursprungligen tagits fram för. Här är några förslag till hållbarhetskriterier som skulle kunna användas:

För alla produkter (från hållbarhetskriterierna för leksaker och hobbymaterial):
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) i leksaker och hobbymaterial, kravID 11038:1
Att kunna tillhandahålla information om ämnen på kandidatförteckningen är ett lagkrav, detta kriterium på basnivå bör därför kunna användas även utan en marknadsundersökning.

För plastprodukter (från hållbarhetskriterierna för leksaker och hobbymaterial):
Innehåll av ftalater i leksaker och hobbymaterial, kravID 11042:1
Ftalater används som mjukgörare i plastprodukter och kan ha hälsoskadliga egenskaper, som man vill undvika.

För barnvagnar (från hållbarhetskriterierna för möbler):
Plasters innehåll, KravID 11014
Stoppningsmaterial, KravID 11021
Färgämnen i möbeltextil, KravID 11023:1

Annan information som kan vara intressant är Svanens kriterier för babyprodukter med textil som bland annat omfattar barnvagnar, och SIS tekniska rapport SIS-TR 45:2014 Barnartiklar - Inköpsguide.

Vänliga hälsningar

Anette

Hållbarhetsspecialist

17 februari 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

OBS! Den 28 september är vår Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling.