Start

Kan man sekretessbelägga uppgifter i tilldelningsbeslut?

Publicerad 18 oktober 2021
Hej, Sekretess gällande tilldelningsbeslut, vi har en upphandling där utvärderingen är bästa pris (pris/timme), ett företag har begärt sekretess på priset. Kan man sekretessbelägga utvärderingspriset? det finns inga á priser utan enbart pris/timme gäller vid utvärderingen, hur ska vi då kunna bevisa att rätt anbudslämnare "vann" upphandlingen?

Tobias

Publicerad 18 oktober 2021

Hej Tobias,

Inledningsvis hänvisar vi till följande liknande inlägg i vår Frågeportal: Kan samtliga prisuppgifter i ett anbud sekretessbeläggas? och Får man sekretessbelägga priser i ett anbud?.

Allmänt om sekretess 
Allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och ska därför som utgångspunkt lämnas ut om någon begär det. Det innebär däremot inte att alla uppgifter som återfinns i allmänna handlingar bör lämnas ut. Därför finns det regler i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som innebär att vissa uppgifter i allmänna handlingar omfattas av sekretess.

Det är den upphandlande organisationen som självständigt ska göra en sekretessprövning av de aktuella handlingarna. Att en leverantör har begärt sekretess fyller endast en upplysande funktion för den upphandlande organisationen om vilka uppgifter som särskilt kan uppmärksammas i sekretessprövningen.

Du kan läsa mer om offentlighet och sekretess på vår webbplats.

Vad ska ett tilldelningsbeslut innehålla? 
En skriftlig underrättelse om tilldelningsbeslut ska åtminstone innehålla:
  • information om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal
  • skälen för beslutet, och
  • uppgift om den eventuella avtalsspärren.
Om underrättelsen inte innehåller dessa uppgifter börjar avtalsspärren inte löpa. Det finns ingen skyldighet för den upphandlande organisationen att ange anbudsgivarnas anbudspriser. Om det inte föreligger sekretess för prisuppgifterna kan det naturligtvis vara lämpligt att ha med denna information i underrättelsen om tilldelningsbeslut för att ge leverantörerna en bättre bakgrund till den upphandlande organisationens beslut.

Du kan läsa mer om vad underrättelsen om tilldelningsbeslut ska innehålla i vår Frågeportal, se inlägget Vad ska ett tilldelningsbeslut innehålla?.

En bedömning behöver göras i det enskilda fallet för att avgöra vilken information som ska finnas med i underrättelsen om tilldelningsbeslut för att det ska anses vara tillräckligt.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

19 oktober 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.