Start

Finns kravpaket för hållbarhetskriterier för samtliga livsmedel?

Publicerad 26 april 2022
Finns det kravpaket avseende hållbarhetskriterier för samtliga livsmedel? Jag vet att det finns för mejeri, exempelvis. Är de också i enlighet med livsmedelsstrategin?

Li

Publicerad 26 april 2022

Hej Li,

Jag tolkar din fråga som att du vill veta inom vilka produktområden vi har kravpaket som är i linje med nationella livsmedelsstrategin. Återkom om jag har missförstått din fråga.

I vår kriterietjänst finns det i dagsläget fyra kravpaket inom produktgrupperna nötkött, griskött, lamm- och fårkött samt komjölk.

Den nationella livsmedelsstrategin säger att upphandling av livsmedel ska styra mot och motsvara samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö. I kravpaketen har vi samlat de hållbarhetskriterier som är i linje med målet.

Hör av dig om något är oklart.

Med vänliga hälsningar,

Charlotta

28 april 2022

Tack så mycket för svar! Inom de kategorier där det idag inte finns något sammanställt kravpaket, finns det några rekommendationer/riktlinjer som man kan förhålla sig till? Något slags lägsta krav?

Li

04 maj 2022

Hej Li,

Inom övriga produktkategorier har vi ännu inte gjort någon bedömning utifrån nationella livsmedelsstrategin. Utan att ha gjort en sådan bedömning är det svårt att ge någon rekommendation för kriterier, men det finns andra aspekter som en upphandlande organisation kan tänka på om man vill använda livsmedelsstrategin i sitt strategiska inköpsarbete.

Sätt mål för, mät och följ upp andelen ekologiska livsmedelsinköp
Ett inriktningsmål som uttrycks i regeringens handlingsplan, En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, är att 30 procent av den svenska jordbruk­smarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Att sätta mål för, mäta och följa upp andel ekologiska livsmedelsinköp kan därför vara ett sätt att arbeta i linje med det utpekade inriktningsmålet. För att underlätta upphandling av ekologiska varor har vi inom de flesta produktgrupper i vår kriterietjänst färdigformulerade krav för ekologisk råvara. Kriterierna på basnivå motsvarar EU-ekologisk råvara och kriterierna på avancerad nivå har mer långtgående krav där ett vanligt bevis för kravuppfyllnad är KRAV-ekologisk märkning.

Underlätta för små och medelstora leverantörer
Ett annat utpekat mål i livsmedelsstrategin är att små och medelstora leverantörer bör ges bättre möjligheter att delta som anbudsgivare vid offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster. En upphandlande myndighet kan till exempel arbeta med hur upphandlingsdokumenten utformas så att det är möjligt att ge anbud på delar och/eller på helheten.

Skapa förutsättningar för lokala råvaror
Likaså finns det ett stort intresse från många aktörer i samhället att offentlig sektor genom upphandling ska bidra till att främja livsmedelsproduktionen i Sverige eller närområdet. Det är som regel inte tillåtet att kräva att en produkt ska vara lokal- eller närproducerad i en upphandling, men det finns många andra möjligheter att skapa förutsättningar för lokala råvaror i offentliga kök. På vår webbplats kan du ta del av tips och råd för upphandling av närproducerade livsmedel.

Genom att utgå ifrån vad som är i odlingssäsong vid menyplanering och inköp, skapas bättre möjligheter för svenska livsmedelsproducenter att leverera till offentlig sektor. Det i sin tur kan ge stärkt konkurrenskraften i enlighet med livsmedelsstrategin.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor.

Läs mer
Du kan läsa mer om strategiskt inköpsarbete på vår webbplats. Du hittar även fördjupad information om hur man kan underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Charlotta

06 maj 2022 (Uppdaterat 30 december 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.