Start

Finns det hållbarhetskriterier för bilvårdsprodukter?

Publicerad 09 juni 2022
Hej,

Jag undrar vilka hållbarhetskriterier jag kan ställa för produkter inom bilvård, ex fordonsschampo, hydraulolja, motorolja, glykol, spolarvätska, avfettning och liknande produkter.

Jag har tittat på kriterierna för Städ och kemikalier - kriteriegrupp Kemiska produkter. Kan jag använda alla kriterier på basnivå för sådana produkter? Eller passar endast några kriterier att använda för just bilvårdsprodukter - i så fall hur vet jag vilka krav som passar till vilka produkter?

Annelie

Publicerad 09 juni 2022

Hej Annelie,

Hållbarhetskriterierna för kemiska produkter omfattar produkter främst avsedda för tvätt, disk och rengöring. Längst ner på sidan med hållbarhetskriterier för kemiska produkter finns några bilagor som kan vara till hjälp för att se vilka hållbarhetskriterier som kan användas för bilvårdsprodukter.

Bilagan produktträd-struktur är hämtad från branschorganisationen professionell hygien och rengöring och visar vilka produkttyper som finns på området. Alla produkttyper omfattas inte av våra hållbarhetskriterier, i de fallen står det angivet inom parentes. Under punkt 3.7 finns produkter för fordonsvård. De som omfattas av hållbarhetskriterierna är punkterna 3.7.1–3.7.5 (petroleumbaserade avfettningsmedel, mikroemulsioner, vattenbaserade avfettningsmedel, fordonsschampo och torkmedel). Hydraulolja, motorolja glykol och spolarvätska omfattas inte av våra hållbarhetskriterier.

Bilagan Översikt märkningar kemiska produkter visar vilka miljömärkningar som verifierar vilka hållbarhetskriterier. Nordisk miljömärkning (Svanen) har kriterier för bil-, båt- och tågvårdsprodukter. I översikten framgår att dessa kriterier endast verifierar några få av våra hållbarherskriterier för kemiska produkter. Det tyder på att det kanske inte finns så många produkter för bilvård som uppfyller alla våra kriterier för kemiska produkter.

Följande fyra kriterier kan verifieras med Svanen för bil-, båt och tågvårdsprodukter (både version 5 och 6) och kan därmed vara krav som skulle kunna ställas på den här typen av produkter:
KravID 10582 Produktens miljöfarlighet
KravID 11299 Tensiders nedbrytbarhet
KravID 10591 Doseringsanvisningar
KravID 10585:1 Parfym

Ett tips är att ni genomför en tidig dialog med aktörer i branschen för att få mer kännedom om vilka miljökrav som kan ställas i en upphandling av bilvård. Du kan läsa mer om de olika formerna för tidig dialog på vår webbplats.

Med vänliga hälsningar,

Anette

Hållbarhetsspecialist

10 juni 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.