Start

Anläggningsbyggande

Uppdrag och entreprenader som rör vägar och gator, anläggnings- och markarbeten och dylikt.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Anläggningsbyggande
Ladda nerBeskrivning
Projektering för minskad klimatpåverkan från större anläggningarAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling av projektering, anläggningsprojekt
Projektering för minskad klimatpåverkan från större anläggningarSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling av projektering, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling av projektering, anläggningsprojekt
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av projektering, anläggningsprojekt
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Minskad klimatpåverkan av större anläggningsprojekt, vid totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Minskad klimatpåverkan av större anläggningsprojekt, vid totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Krav på minskad klimatpåverkan vid utförandeentreprenad av anläggningsprojektAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Krav på minskad klimatpåverkan vid utförandeentreprenad av anläggningsprojektSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenaderAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt