Start

Möbler

Möbler är ofta sammansatta av många olika typer av material, varav vissa kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen. Genom att undvika miljö- och hälsofarliga ämnen ökar man förutsättningarna för återbruk och återvinning av produkter och material. Genom att dessutom ställa krav som främjar en lång livslängd kan man minska miljöpåverkan.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ

Kriteriegrupp

Jämför kriterier
Möbler
Ladda nerBeskrivning
Systematiskt arbete med tillgänglighet och universell utformningAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler
Rådgivning kring tillgänglighetSpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskravMöbler
Krav på möbelns kvalitet, funktion och säkerhetBasnivåTeknisk specifikationMöbler
ProduktgarantiBasnivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler
Utformning som möjliggör reparationAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
Inköp av lagligt timmer för möbelproduktionBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Märkning för identifikation av möbelnBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Bruks- och skötselanvisningarBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Märkning av plastdelarBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Begränsning av särskilt farliga ämnenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler
Ytbehandling av trä, plast och metallBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Flamskyddsmedel i textilier, plast och stoppningsmaterialBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Lim som används vid tillverkning av möblerBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Plasters innehållBasnivåTeknisk specifikationMöbler
StoppningsmaterialBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Miljö- och hälsofarliga ämnen i plast- och stoppningsmaterialAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
Mjukgörare i plaster och stoppningsmaterialAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
Färgämnen i möbeltextilBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Formaldehyd i träbaserade skivorBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Formaldehyd i träbaserade skivorAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
Formaldehyd i möbeltextil, skinn eller läderBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Emissioner från stoppningsmaterialAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
Begränsning av biociderBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Innehåll av metaller i färdigbehandlat skinn och läderBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Information om möbelns klimatpåverkanSpjutspetsnivåTilldelningskriterierMöbler
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler