Start

Affärsmodeller som främjar cirkulär ekonomi

Allt fler företag vill och strävar idag efter att ställa om till hållbara lösningar som bidrar till en bättre miljö och ekonomi. Leverantörerna ser en konkurrensfördel gentemot en allt mer miljömedveten kundkrets. Därför jobbar många företag med att utveckla kunderbjudanden och affärsmodeller som främjar hållbar utveckling genom en cirkulär ekonomi.

Grunden i cirkulära affärsmodeller är att de på olika sätt ska bidra till att minimera behovet av resurser eller tillvarata befintliga resurser och avfall i nya produktionsloopar.

För att ett avtal ska kunna möta verksamhetens behov och mål behöver affärsmodellen vara tydlig. Med det menas på vilket sätt leveransen och ersättning ska ske samt vilka prestationer som krävs av parterna. 

Matcha era rutiner utifrån marknadens modell

För att övergå till en mer cirkulär ekonomi behöver interna modeller för budgetering, ekonomistyrning, planering och beställning anpassas till de affärsmodeller som leverantörer använder.

Exempelvis kan leverantörer som arbetar med återbruk ha små lager. Det innebär att det kan vara svårt att beställa större kvantiteter med kort varsel. I ett sådant läge behövs kanske ett nytt sätt för planering av inköp och beställning införas.

Ett annat exempel kan handla om att ändra inköp av en vara till att köpa en tjänst. Då behöver ni vara extra tydlig med vilken volym och under vilken tidsperiod som ni har behov av tjänsten. Målet är att hitta ett samspel så det fungerar både för den upphandlande verksamheten och för leverantören.

Det är också viktigt att följa upp hur väl affärsmodellen svarar mot behov och hur väl exempelvis ersättningsmodellen passar er.

Lärande exempel från leverantörer med cirkulära affärsmodeller

Nedan presenteras olika affärsmodeller som främjar cirkulär ekonomi. De olika modellerna exemplifieras med lärande exempel från leverantörer.

Tillväxtverket hjälper dig som leverantör

Inom några år kan en cirkulär anpassning vara en förutsättning för att få leverera varor och tjänster till offentlig sektor.

Vill ni som företag anpassa er affärsmodell till en mer cirkulär affärsmodell finns det information och stöd att få hos Tillväxtverket och flera av näringslivets organisationer.

Få stöd och hjälp hos Tillväxtverket