Start

Förfarandet vid upphandling av koncessioner över tröskelvärdet

När en koncession upphandlas enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är inte den upphandlande myndigheten eller enheten begränsad att tillämpa något särskilt förfarande. Det finns inte heller några definierade förfaranden i lagen.

Att det saknas definierade förfaranden innebär en flexibilitet och möjlighet att utforma förfarandet efter behovet och förutsättningarna i den specifika koncessionen. Däremot finns till exempel bestämmelser om kommunikation, information till leverantörerna och dokumentation. 

I texten nedan används upphandlande organisationer som ett samlingsbegrepp för upphandlande myndigheter eller enheter. 

Den upphandlande organisationen får själv utforma förfarandet

Den upphandlande organisationen får utforma förfarandet efter eget önskemål, så länge de grundläggande upphandlingsprinciperna och övriga bestämmelser i lagen följs. 

Kommunikation, information till leverantörerna och dokumentation