Start

Utvärdering av anbud och tilldelning av koncessioner

Reglerna om utvärdering av anbud och tilldelning av koncessioner är förhållandevis allmänt beskrivna i jämförelse med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Men det finns också vissa likheter i lagarna.

I texten nedan används upphandlande organisationer som ett samlingsbegrepp för upphandlande myndigheter eller enheter. 

Upphandling över tröskelvärdet  

Upphandling under tröskelvärdet samt upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster  

Vid upphandling under tröskelvärdet samt upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster saknas bestämmelser om utvärdering av anbud och tilldelning av koncessioner. Vid sådan upphandling gäller dock de grundläggande upphandlingsprinciperna. Vägledning kan också hämtas från de direktivstyrda reglerna om utvärdering och tilldelning.