Start

Tekniska krav och funktionskrav vid upphandling av koncessioner

I texten nedan används upphandlande organisationer som ett samlingsbegrepp för upphandlande myndigheter eller enheter. 

Upphandling över tröskelvärdet  

Reglerna om tekniska krav är allmänt formulerade i lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Till skillnad från lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) används inte begreppet tekniska specifikationer. I stället används begreppet tekniska krav. Detta har den svenska lagstiftaren tolkat som ett bredare begrepp. 

Upphandling under tröskelvärdet samt upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster  

Vid upphandling under tröskelvärdet samt upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster saknas bestämmelser om tekniska krav och funktionskrav. Vid sådan upphandling gäller dock de grundläggande upphandlingsprinciperna. Vägledning kan också hämtas från de direktivstyrda reglerna om tekniska krav och funktionskrav. 

Relaterade länkar