Start

Fullgörande av koncessioner

Reglerna om fullgörande av koncessioner liknar till stor del motsvarande regler i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Reglerna gäller inte för upphandling under tröskelvärdet eller för upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

I texten nedan används upphandlande organisationer som ett samlingsbegrepp för upphandlande myndigheter eller enheter. 

Ställa krav på arbetsrättsliga villkor 

Den upphandlande organisationen är i vissa fall skyldig att ställa vissa arbetsrättsliga villkor. 

Möjligheten att ställa vissa arbetsrättsliga villkor 

Ändringar av en koncession 

Även bestämmelserna om ändringar av en koncession påminner i stora delar om motsvarande regler i LOU och LUF. 

Mer information om reglerna kring ändringar av kontrakt och ramavtal finns i Upphandlingsmyndighetens uppdragsrapport - Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen