Start

Sök

Start / Stöd för olika branscher / Livsmedel och måltidstjänster / Livsmedelsbloggen / Nu vill vi höra vad ni tycker om hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött samt kravpaketet ”En livsmedelsstrategi för Sverige”

Nu vill vi höra vad ni tycker om hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött samt kravpaketet ”En livsmedelsstrategi för Sverige”

2019-10-18 | Under året har vi jobbat med referensgrupper för nötkött och griskött för att revidera kriterierna. Vi har också jobbat med att ta fram ett förslag på paket där vi har samlat de kriterier som även återfinns i svensk djurskyddslag, riktlinjer från jordbruksverket eller branschöverenskommelser inom Sverige. Vi vill gärna veta vad ni tycker om detta, lämna synpunkter fram till 15 november.

Start / Stöd för olika branscher / Livsmedel och måltidstjänster / Livsmedelsbloggen / Tyck till om nytt hållbarhetskriterium för djurhälsa hos mjölkkor

Tyck till om nytt hållbarhetskriterium för djurhälsa hos mjölkkor

2020-10-28 | Just nu arbetar vi med uppdateringen av hållbarhetskriterier för mjölk och mejeri samt lammkött. I samband med det föreslår vi ett nytt hållbarhetskriterium för hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa hos mjölkkor. Vi vill gärna veta vad du tycker om det nya kriteriet. Lämna dina synpunkter senast den 13 november.

Start / Stöd för olika branscher / Livsmedel och måltidstjänster / Livsmedelsbloggen / Nu lanserar vi reviderade hållbarhetskriterier som är gemensamma för animaliska livsmedel

Nu lanserar vi reviderade hållbarhetskriterier som är gemensamma för animaliska livsmedel

2022-06-02 | Under 2020 publicerades reviderade djurskyddsspecifika kriterier för nötkött och griskött. Nu publiceras reviderade kriterier som är gemensamma för kött, men också delvis påverkar produktgrupperna kyckling och kalkon samt mjölk och ägg.

Start / Stöd för olika branscher / Livsmedel och måltidstjänster / Hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster

Hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster

Vi utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier till stöd för de upphandlande organisationer som vill ta hållbarhetshänsyn i sin upphandling av livsmedel eller måltidstjänster. Det är möjligt att använda hållbarhetskriterier som ett strategiskt verktyg för att styra inköpen mot olika målsättningar, exempelvis de svenska miljömålen, den svenska livsmedelsstrategin eller de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Start / Nyheter / Enklare upphandla i enlighet med livsmedelsstrategins mål

Enklare upphandla i enlighet med livsmedelsstrategins mål

Den nationella livsmedelsstrategin säger att upphandling av livsmedel ska styra mot och motsvara samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö. Nu lanserar Upphandlingsmyndigheten kravpaket som gör det enklare att se vilka hållbarhetskriterier som är i linje med målet. De nya hållbarhetskriterierna gäller nötkött och griskött och innehåller bland annat krav på djurskydd, antibiotika och klimat.

Start / Nyheter / Hållbarhetskriterier i linje med målen i nationella livsmedelsstrategin

Hållbarhetskriterier i linje med målen i nationella livsmedelsstrategin

Upphandling av livsmedel ska enligt den nationella livsmedelsstrategin styra mot och motsvara samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö. Våra uppdaterade kriterier och kravpaket gör det enklare att se vilka hållbarhetskriterier som är i linje med målet i strategin. De uppdaterade kriterierna gäller för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeriprodukter.