Start

Sök

Start / Stöd för olika branscher / Livsmedel och måltidstjänster / Livsmedelsbloggen / Nu vill vi höra vad ni tycker om hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött samt kravpaketet ”En livsmedelsstrategi för Sverige”

Nu vill vi höra vad ni tycker om hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött samt kravpaketet ”En livsmedelsstrategi för Sverige”

2019-10-18 | Under året har vi jobbat med referensgrupper för nötkött och griskött för att revidera kriterierna. Vi har också jobbat med att ta fram ett förslag på paket där vi har samlat de kriterier som även återfinns i svensk djurskyddslag, riktlinjer från jordbruksverket eller branschöverenskommelser inom Sverige. Vi vill gärna veta vad ni tycker om detta, lämna synpunkter fram till 15 november.

Start / Stöd för olika branscher / Livsmedel och måltidstjänster / Livsmedelsbloggen / Tyck till om nytt hållbarhetskriterium för djurhälsa hos mjölkkor

Tyck till om nytt hållbarhetskriterium för djurhälsa hos mjölkkor

2020-10-28 | Just nu arbetar vi med uppdateringen av hållbarhetskriterier för mjölk och mejeri samt lammkött. I samband med det föreslår vi ett nytt hållbarhetskriterium för hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa hos mjölkkor. Vi vill gärna veta vad du tycker om det nya kriteriet. Lämna dina synpunkter senast den 13 november.

Start / Stöd för olika branscher / Livsmedel och måltidstjänster / Livsmedelsbloggen / Nu lanserar vi de nya och uppdaterade kriterierna för hållbar upphandling av kyckling-, kalkon- och hönskött

Nu lanserar vi de nya och uppdaterade kriterierna för hållbar upphandling av kyckling-, kalkon- och hönskött

2023-04-18 | Nu är revideringen av hållbarhetskriterierna för produktgruppen kyckling och kalkon klar, vilket innebär både uppdaterade och nya kriterier. Nytt är också att hönskött lagts till i produktgruppen då det har varit efterfrågat eftersom hönskött upphandlas i ökad utsträckning.

Start / Stöd för olika branscher / Livsmedel och måltidstjänster / Livsmedelsbloggen / Nu lanserar vi reviderade hållbarhetskriterier som är gemensamma för animaliska livsmedel

Nu lanserar vi reviderade hållbarhetskriterier som är gemensamma för animaliska livsmedel

2022-06-02 | Under 2020 publicerades reviderade djurskyddsspecifika kriterier för nötkött och griskött. Nu publiceras reviderade kriterier som är gemensamma för kött, men också delvis påverkar produktgrupperna kyckling och kalkon samt mjölk och ägg.

Start / Stöd för olika branscher / Livsmedel och måltidstjänster / Livsmedelsbloggen / Hösten är här och det är även vårt förslag på nya hållbarhetskriterier inom frukt och grönt – var med och tyck till om förslaget!

Hösten är här och det är även vårt förslag på nya hållbarhetskriterier inom frukt och grönt – var med och tyck till om förslaget!

2022-08-30 | Hösten är på ingång och vi startar upp efter sommaren med ett nytt förslag med både uppdaterade och nya hållbarhetskriterier för frukt och grönt. Vi vill gärna veta vad du tycker om förslaget och senast den 30 september vill vi ha dina synpunkter.

Start / Stöd för olika branscher / Livsmedel och måltidstjänster / Hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster

Hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster

Vi utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier till stöd för de upphandlande organisationer som vill ta hållbarhetshänsyn i sin upphandling av livsmedel eller måltidstjänster. Det är möjligt att använda hållbarhetskriterier som ett strategiskt verktyg för att styra inköpen mot olika målsättningar, exempelvis de svenska miljömålen, den svenska livsmedelsstrategin eller de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Start / Stöd för olika branscher / Livsmedel och måltidstjänster / Livsmedelsbloggen / Nu lanserar vi de nya och uppdaterade kriterierna för hållbar upphandling av kyckling-, kalkon- och hönskött / Åtgärder revidering hållbarhetskriterier för kyckling-, kalkon- och hönskött

Åtgärder revidering hållbarhetskriterier för kyckling-, kalkon- och hönskött

Revideringen av våra hållbarhetskriterier för kyckling-, kalkon- och hönskött har genomförts under hösten 2022 och våren 2023. De huvudsakliga åtgärder som revideringen resulterat i sammanfattas i tabellen nedan.

Start / Stöd för olika branscher / Livsmedel och måltidstjänster / Livsmedelsbloggen / Nu lanserar vi reviderade hållbarhetskriterier för frukt och grönt / Sammanfattning revideringar frukt och grönt

Sammanfattning revideringar frukt och grönt

Revideringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för frukt och grönt påbörjades hösten 2021. Arbetet pausades under våren 2022 och slutfördes under senare delen av 2022 med publicering i februari 2023. De åtgärder som revideringen resulterat i sammanfattas i tabellen nedan.