Start

Göra affärer med offentlig sektor

Varje år annonseras mer än 18 000 offentliga upphandlingar till ett värde av över 700 miljarder kronor. Många av de offentliga avtalen har långa avtalstider och offentliga organisationer är stabila kunder. Här hittar du stöd om upphandlingsprocessen och vad som är viktigt att tänka på om du vill bli leverantör till offentlig sektor.

Nya regler från 1 februari

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar börjar gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Det gamla regelverket gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna träder i kraft. Allt stöd som berörs kommer därför att uppdateras löpande.

Nyheterna i de nya upphandlingsreglerna

1

Förbered företaget

Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare. För att öka chansen att vinna offentliga upphandlingar gäller det att vara ute i rätt tid och ha dialog med organisationer inom offentlig sektor. Det är också viktigt att känna till hur du hittar aktuella upphandlingar och ha en baskunskap om regelverket.

2

Delta i upphandlingen

Processen för upphandlingen kan se väldigt olika ut beroende på en rad faktorer som exempelvis upphandlingens värde, den upphandlande organisationens rutiner och förutsättningar och vilket upphandlingsförfarande som används i upphandlingen. Det är därför bra att vara uppmärksam när du lämnar anbud på vad som gäller för den aktuella upphandlingen.

3

När upphandlingen är avslutad

Det som händer när upphandlingen är avslutad styrs framförallt av annan lagstiftning som exempelvis avtalslagen och köplagen. Men regler om ändringar i avtal och överprövningar regleras fortfarande i upphandlingslagstiftningen. Oavsett om du vann upphandlingen eller inte finns det ett antal saker som kan vara bra att känna till.

Titta på Anbudsskolan

Vad behöver man egentligen tänka på för att lämna anbud i en upphandling? Med vår anbudsskola får du smarta tips och information på hur du kan utvecklas som anbudsgivare. Anbudsskolan är uppdelade i två delar där första delen fokuserar på att hitta upphandlingen, planering inför anbud och hur man lämnar sitt anbud. I del två berättar vi vad som händer efter tilldelningsbeslutet och nästa steg. 

Denna anbudsskola genomförde våra upphandlingsjurister Erika Hanses och Victoria Westergren under Upphandlingsdagen 2019. Dagarna arrangerades tillsammans med Almega.