Start

Göra affärer med offentlig sektor

Varje år annonseras drygt 17 000 offentliga upphandlingar till ett värde av närmare 900 miljarder kronor. Många av de offentliga avtalen har långa avtalstider och offentliga organisationer är stabila kunder. Här hittar du stöd om upphandlingsprocessen och vad som är viktigt att tänka på om du vill bli leverantör till offentlig sektor.

1

Förbered företaget

Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare. För att öka chansen att vinna offentliga upphandlingar gäller det att vara ute i rätt tid och ha dialog med organisationer inom offentlig sektor. Det är också viktigt att känna till hur du hittar aktuella upphandlingar och ha en baskunskap om regelverket.

2

Delta i upphandlingen

Processen för upphandlingen kan se väldigt olika ut beroende på en rad faktorer som exempelvis upphandlingens värde, den upphandlande organisationens rutiner och förutsättningar och vilket upphandlingsförfarande som används i upphandlingen. Det är därför bra att vara uppmärksam när du lämnar anbud på vad som gäller för den aktuella upphandlingen.

3

När upphandlingen är avslutad

Det som händer när upphandlingen är avslutad styrs framför allt av annan lagstiftning som exempelvis avtalslagen och köplagen. Men regler om ändringar i avtal och överprövningar regleras fortfarande i upphandlingslagstiftningen. Oavsett om du vann upphandlingen eller inte finns det ett antal saker som kan vara bra att känna till.

Titta på Anbudsskolan

Vad behöver man egentligen tänka på för att lämna anbud i en upphandling? Med vår anbudsskola får du smarta tips och information på hur du kan utvecklas som anbudsgivare. Anbudsskolan är uppdelade i två delar där första delen fokuserar på att hitta upphandlingen, planering inför anbud och hur man lämnar sitt anbud. I del två berättar vi vad som händer efter tilldelningsbeslutet och nästa steg.

Denna anbudsskola genomförde våra upphandlingsjurister Erika Hanses och Victoria Westergren under Upphandlingsdagen 2019. Dagarna arrangerades tillsammans med Almega.

Information i Anbudsskolan enligt äldre regler

Notera att Anbudsskolan är från 2019 och inte är uppdaterad enligt de nya regler som började gälla 1 februari 2022 för upphandlingar under tröskelvärdena och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Enligt de nya reglerna finns det inte längre särskilda förfaranden för dessa typer av upphandlingar. Det har också kommit nya tröskelvärden och gränser för direktupphandling sen Anbudsskolan spelades in.

Anbudsskola del 1

Anbudsskola del 2