Start

Genomföra en ny upphandling, inklusive direktupphandling, vid akuta situationer

Om det inte finns befintliga avtal för det akuta behovet, och det inte heller är möjligt att förlänga eller på annat sätt ändra i avtalen, behöver någon form av upphandling genomföras för att tillgodose det uppkomna behovet.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

I akuta situationer går de annonserade upphandlingsförfarandena (till exempel öppet, selektivt eller förenklat förfarande) sällan att tillämpa. Detta eftersom tidsfristerna för annonsering kräver längre framförhållning än det oftast finns tid för. Då kan det exempelvis vara möjligt att göra ett påskyndat förfarande eller undanta upphandlingen från annonseringsskyldigheten.

Beroende på upphandlingens värde, och om upphandlingen avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster, blir antingen de direktivstyrda reglerna eller de nationella reglerna i respektive upphandlingslag tillämpliga. 

Läs mer om:

Upphandling enligt de direktivstyrda reglerna

Upphandling enligt de nationella reglerna

Relaterade länkar: