Start

Får man hänvisa direkt till KRAV:s märkning vid upphandling av livsmedel?

Publicerad 27 mars 2023
Våra kök är KRAV certifierade, och vid upphandling undrar vi om man kan ställa krav på att vissa produkter, på artikelnivå, ska vara KRAV och inte enbart EU-ekologiska?

LH

Publicerad 27 mars 2023

Hej,

En upphandlande organisation kan under vissa förutsättningar hänvisa direkt till en märkning i upphandlingsdokumenten. Då krävs det att följande förutsättningar i lagen om offentlig upphandling (LOU) är uppfyllda:
  • kraven för märkningen endast rör kriterier som har anknytning till det som ska anskaffas,
  • kraven för märkningen är lämpliga för att definiera egenskaperna hos den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska anskaffas,
  • kraven för märkningen grundas på objektivt kontrollerbara och icke-diskriminerande kriterier,
  • märkningen har antagits genom ett öppet och transparent förfarande i vilket samtliga berörda kan delta,
  • märkningen är tillgänglig för alla berörda, och
  • kraven för märkningen fastställs av ett organ som den som ansöker om märkningen inte har ett avgörande inflytande över.
Om en märkning uppfyller villkoren i punkterna 3–6 ovan, men även har kriterier som inte har anknytning till det som ska anskaffas, får den upphandlande myndigheten inte kräva märkningen. Det kan också vara svårt att bedöma om samtliga förutsättningar för att hänvisa till en viss märkning är uppfyllda.

Upphandlingsmyndighetens avancerade ekologiska krav kan öka möjligheterna
Ett annat sätt att öka möjligheterna för att KRAV-märkta produkter ska offereras, är att tillämpa Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för ekologisk råvara på avancerad nivå. De har tilläggskrav som går utöver det EU-ekologiska regelverket. Ett bevis för kravuppfyllnad är då KRAV-märkt råvara. Notera att de avancerade ekologiska kriterierna inte garanterar att resultatet blir en KRAV-märkt produkt eftersom det kan finnas produkter som på andra sätt lever upp till kravet, men det ökar möjligheterna.

De avancerade ekologiska kraven finns i de flesta produktgrupper och du hittar dem i vår kriterietjänst:För vildfångad fisk kan följande kriterium tillämpas för att öka möjligheterna till produkter i nivå med KRAV-s regelverk:Notera dock att vildfångad fisk inte kan betraktas som ekologisk.

Läs mer
På vår webbplats finns fördjupad information om reglerna för användning av märkning.

Hör gärna av dig igen om något är oklart.

Vänliga hälsningar,

Charlotta

30 mars 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.