Start

Identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjan

Vi erbjuder den här tjänsten för att vid upphandling underlätta för dig att identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjan inom ett antal produktområden, som är så kallade ”högriskprodukter”. Välj det produktområde eller produktgrupp som din upphandling rör för att få information om aktuella risker. Du kan även få tips på hur du kan hantera riskerna.

Innehåll på denna sida